stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Přestup z jiné školy

Pokud máte zájem o přestup dítěte na naši školu, kontaktujte nejprve ředitelku školy. S ní si domluvíte osobní setkání, na kterém proberete všechny související záležitosti, seznámíte se podrobněji se vzděláváním na naší škole, ředitelka zodpoví vaše dotazy. Vysvětlí vám také, jaké dokumenty máte ke své žádosti přiložit (může se lišit podle konkrétní situace).

Náležitosti přestupu žáka z jedné školy na druhou upravuje Školský zákon. O přestupu rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Formulář žádosti je ke stažení v sekci Dokumenty školy. Vyplněnou žádost (včetně čestného prohlášení) s požadovanými dalšími doklady předejte ředitelce školy. Jestliže ředitelka školy žádosti vyhoví, informuje o tom ředitele školy, z níž žák přestupuje.