stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

1. týden školního roku 2017/2018

Pondělí 4. 9. 2017

Od 7,45 čekají učitelky 0. a 1. třídy na své děti v přízemí budovy školy. Ostatní žáci se sejdou s učitelkami na školním hřišti, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Rodiče a přátelé školy jsou srdečně zváni.

V případě nepříznivého počasí se 0. a 1. třída shromáždí v přízemí školy, ostatní žáci ve svých třídách.

První den mají všichni jednu vyučovací hodinu. Družinové děti po ní mohou zůstat v ŠD, ostatní odchází domů. Pokud žák odchází bez doprovodu, je potřeba písemné prohlášení rodiče.

Od 8,45 bude v prvním a přípravném ročníku probíhat třídní schůzka. O děti bude postaráno.

V úterý 5.9. jde 2., 3., 4. a 5. třída na Vyšehrátky.  Odcházet budou po první vyučovací hodině, předpokládaný návrat kolem 13,00. S sebou batůžek, svačinu, pití, pohodlné oblečení podle počasí, jízdní doklad, 90,- na vstup, tužku nebo propisku.

Děti z 0. a 1. třídy lze vyzvednout již po 2. vyučovací hodině, tj. 9,40. 

Od středy 6.9. do pátku 8.9. bude mít 1. třída 4 vyučovací hodiny. Ostatní třídy se již budou učit podle rozvrhu hodin.

Ve čtvrtek 7.9. jde III.C a V.C na svou pravidlenou návštěvu městské knihovny v Korunní .

Ve pátek 8.9. jde na svou pravidlenou návštěvu městské knihovny II.C.