stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Telefonní kontakty na pracovníky školy

Telefonické spojení na učitele je možné přes ústřednu 267 310 706, nejlépe v době přestávek.

Každý pedagogický pracovník pracoviště Lobkovicovo má e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@lobkovicovo.cz.

Telefonické spojení pro pracoviště v budově Perunova je 267 310 296,    
e-mailové adresy pedagogů ve tvaru jmeno.prijmeni@perunka.cz

 

Telefonní kontakty na pracovníky školy
Ředitelka školy
Mgr. Naděžda Hrebíková272734869hrebikova@lobkovicovo.cz
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Božena Brožová267310706brozova@lobkovicovo.cz
Mgr. Zuzana Střeštíková267310706strestikova@lobkovicovo.cz
Vedoucí pedagog pro pracoviště ZŠ Perunova
Mgr. Věra Freyová267310296 vera.freyova@perunka.cz
Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání
Bc. Kateřina Jelínková271732264 katerina.jelinkova@perunka.cz
Výchovná poradkyně
Mgr. Helena Černá267310706cerna@lobkovicovo.cz
Školní metodička prevence
Mgr. Božena Brožová267310706brozova@lobkovicovo.cz
Hospodářka školy
Jana Břízová - LOB267310706 brizova@lobkovicovo.cz
Eva Dudáková - PER267310296 eva.dudakova@perunka.cz
Školní družina
Školní družina - LOB737853058 baladova@lobkovicovo.cz
Školní družina - PER723303312 skola@perunka.cz
Školní jídelna
Školní jídelna - LOB271734072 stohanzlova@lobkovicovo.cz
Školní jídelna - PER271736212 vladimira.cerna@perunka.cz

 

Učitelé a vychovatelky – pracoviště Lobkovicovo