stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Po stopách Otce vlasti

Po stopách Otce vlasti

V říjnu 2016 se na Perunce uskutečnil projekt Po stopách Otce vlasti. O spolupráci jsme požádali studenty střední školy knižní kultury, kteří nám sehráli Karla IV. a jeho ženy.

Karel IV. navštívil všechny třídy a zadal královské úkoly – zjistit co nejvíce informací o něm a nějakém jeho díle a vytvořit prezentaci a model dané stavby (1. třída měla Katedrálu sv. Víta, 2. třída Karlštejn, 3. třída Nové Město, 4. Karlův most a 5. třída univerzitu). Přípravná třída měla za úkol vytvořit korunovační klenoty.

Děti pracovaly na zadaných úkolech pod vedením třídních učitelů.

Po týdnu každou třídu opět navštívil Karel IV. se svými ženami. Děti odprezentovaly vše, co se naučily, ukázaly zpracované výstupy a vyrobené modely.

Za odměnu za vykonanou práci byly děti Karlem IV. pozvány na hrad Karlštejn.

Na projektu se podílela i školní družina, která zajistila představení Hrátky s Karlem IV.