stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Indiáni z Perunky

Indiáni z Perunky

Říjen 2015

Velký Manitou svolal všechny děti do tělocvičny, kde na ně čekal dopis a rozdělení do indiánských kmenů. Každý žák si vymyslel indiánské jméno, vyrobil oděv, čelenku a přívěšek. Společně pak kmen secvičil bojový pokřik doplněný pohybem. Dále kmen pracoval na prezentaci. Malé děti vyplňovaly jednoduché pracovní listy, prvňáčci hledali a vybarvovali I, i. Druháci počítali jednoduché příklady z obrázku s indiánem. Větší děti zjišťovaly informace o životě indiánů, pracovaly s mapou, hledaly léčivé a jedovaté rostliny na lektvar. Všichni společně pak nacvičili anglickou píseň One Indian.

Projekt byl zakončen prezentacemi jednotlivých kmenů a indiánským tanečkem „kolem ohně“ na školním hřišti.