Indiáni z Perunky

Říjen 2015 Velký Manitou svolal všechny děti do tělocvičny, kde na ně čekal dopis a rozdělení do indiánských kmenů. Každý žák si vymyslel indiánské jméno, vyrobil oděv, čelenku a přívěšek. Společně pak kmen secvičil bojový pokřik doplněný pohybem. Dále kmen[…]