stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Historie školy

Historie školy

Koncem minulého století, když v tehdejším městě královské Vinohrady stále vzrůstal počet nově postavených domů a tedy i počet obyvatel, rozhodla se zemská školní rada vystavět na rohu Slezské a Perunovy ulice novou školu. Plány vytvořil arch. Antonín Turek a stavbu započatou v roce 1883 řídil stavitel Antonín Dvořák a vinohradští radní za ni tehdy zaplatili poměrně vysokou částku 127 061 zlatých a 36 krejcarů. Stavba čp. 975 byla dokončena v roce 1897, ale vyučování začalo až v roce 1898, protože se zde usídlila c.k. rakousko-uherská armáda. Až od 19. září 1898 se tedy začíná psát více než stoletá historie 2. měšťanské  školy pro dívky a obecní školy na Královských Vinohradech – žáky s oblibou nazývané Perunka. V průběhu let škola prošla údobími různých politických i organizačních změn. Například za 1. světové války zde byl umístěn polní lazaret a koncem druhé světové války školu využívala německá armáda jako kasárny. Při bombardování v únoru 1945 byl zasažen a leteckou bombou značně poškozen roh budovy. Citát, který se dnes nachází na rohu budovy byl na tento roh umístěn při generální opravě fasády v roce 1968. Tato nejstarší vinohradská škola prochází stále již od 50. let renovací. V roce 1991 bylo zrekonstruováno školní hřiště a vybudována víceúčelová herní plocha s umělým povrchem. V současnosti se snažíme průběžnou údržbou zajišťovat dobrý stav budovy.