stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
CK Praha

CK Praha

Říjen 2013

 • Děti celého prvního stupně byly rozděleny do osmi heterogenních skupin.
 • Ke spolupráci jsme využili portugalského stážistu Luise, který dětem poslal dopis, kde psal, že by rád navštívil pražské památky.
 • Každá skupina se stala cestovní kanceláří, vylosovala si jedno zajímavé místo v Praze a měla vytvořit tak dobrou prezentaci zájezdu na toto místo, aby ho chtěl Luis i ostatní děti navštívit.
 • Skupiny měly tyto úkoly:
  1. opravit a přepsat dopis od Luise
  2. vymyslet název své CK
  3. složit slogan, zhudebnit
  4. vymyslet, výtvarně ztvárnit logo
  5. na mapě vyznačit cestu
  6. spočítat jízdné a cenu vstupu do památky
  7.     zjistit historická fakta, pověsti, zajímavosti
  8. výskyt rostlin a živočichů
  9. vytvořit leták v AJ
  10. vytvořit prezentaci
  11. odprezentovat Luisovi a ostatním skupinám
 • Proběhlo hlasování o nejlepší výlet.
 • Vítězným týmem byla CK, která pořádala výlet do Trojského zámku. Tam jsme se také všichni vypravili.