CK Praha

Říjen 2013 Děti celého prvního stupně byly rozděleny do osmi heterogenních skupin. Ke spolupráci jsme využili portugalského stážistu Luise, který dětem poslal dopis, kde psal, že by rád navštívil pražské památky. Každá skupina se stala cestovní kanceláří, vylosovala si jedno[…]