KPŠ Perunka

První setkání Klubu rodičů

Milí rodiče, 

Klub rodičů při ZŠ Perunova se sejde 26.9.2017 před třídními schůzkami v 16:30 v 2.C. Dále najdete informace, jak Klub rodičů funguje.

Vítáme všechny rodiče, kteří se chtějí zapojit.

Dále v článku... Klub rodičů při Základní škole Perunka, Praha 3

Kdo jsme: Klub rodičů je sdružení rodičů, které se snaží pomáhat škole zajistit různé výukové nebo zájmové aktivity. Členem se stává každý, kdo jednou ročně uhradí členský příspěvek 250 Kč. 

Proč jsme: Cílem Klubu rodičů je podpořit aktivity školy z členských příspěvků a také podpořit aktivní zapojení rodičů do školních a mimoškolních aktivit.

Jak fungujeme: Každá třída má ve sdružení jednoho svého zástupce. Scházíme se před třídními schůzkami, komunikujeme po emailu. 

Na čem se školou spolupracujeme: Schvalujeme pořizování služeb a užitečných věcí pro školu a žáky. Pomáháme spolufinancovat např. odměny na aktivity družiny, odměny nejlepším žákům, poskytujeme příspěvky jednotlivým třídám na školu v přírodě nebo kupujeme drobné dárky pro prvňáčky, na Mikuláše nebo dárek a raut pro 5. třídy na závěr školní docházky.

Co je cílem pro 2017/2018: Cílem je dále pomoci škole spolufinancovat vybrané aktivity. Dále bychom rádi rozvinuli tyto aktivity:

· Najít rodiče, kteří se chtějí aktivně zapojit, např. zajistit exkurzi pro děti do zajímavých zaměstnání, být aktivní v rámci družiny, pomoci při mimoškolních aktivitách, angažovat se při zlepšování prostředí školy nebo pomoci zorganizovat zahradní party.

· Podpořit implementaci programu Zdravá školní jídelna na Perunce.

· Diskutovat další podněty rodičů. | Autor: Hana Zirnhelt | Vydáno dne 20. 09. 2017 | 196 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
KONTAKTY
Pracoviště Perunova Pracoviště Perunova
tel.: +420 267 310 296
fax: +420 267 310 296
e-mail:
skola@perunka.cz

Pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic
Pracoviště
nám. Jiřího z Lobkovic

tel.: +420 267 310 706
e-mail:
skola@lobkovicovo.cz


sonna
NOVINKY
15.03.2018: Školní časopis XIII/18
09.11.2017: Třídní schůzky

V úterý 14. listopadu 2017 se konají na Perunce třídní schůzky 0. - 5. r. od 17.00 h ve třídách a volba kandidáta do školské rady.


15.05.2017:
12.05.2017: Budoucí I.C a PT - 2017/18
Třídní schůzky budoucí I.C a PT se konají 14.06.2017 v 17.00 h v budově školy. 

26.08.2014: