Škola "Perunka"

Vnitřní řád "Školy Perunky" 2017/18

Vážení rodiče našich žáků,

vážíme si Vašeho zájmu o školní práci Vašich dětí a život ve škole. Budeme rádi, pokud najdeme další společné aktivity a budete nápomocni při zajišťování různých školních a mimoškolních akcí. Rodiče našich  i  budoucích žáků jsou zde vítáni.

Dále v článku...

Aktualizace období oběda ŠD 10.09.17Vnitřní řád "Školy Perunky"

 

RÁNO  PŘED  VYUČOVÁNÍM

Ráno koná dozor u vchodu pan školník, u šaten od 07.40 - 07.55 h paní učitelka.

 1.      Všichni žáci, rodiče i návštěvníci používají k příchodu do školy pouze vstup z ulice Perunova. Ranní družina začíná v 07.00 h.

 2.      Pokud je mladší dítě méně samostatné, může ho rodič doprovodit ke skříňce a pomoci  mu s jejím uzamčením. Rodiče opustí prostory šatny v přízemí do 07.55 h.

 3.      Příchod do třídy po 07.55 hod. je pro všechny žáky považován za pozdní příchod.

 4.      Pokud potřebují rodiče před vyučováním zkonzultovat s paní učitelkou nějakou situaci, informují  pana školníka. Neznámá návštěva se zapíše do návštěvní knihy. Po konzultaci opustí školu nejpozději do 07.55 h. 

 5.    Rodiče Lvíčat (předškolní děti) doprovází každý den dítě do třídy, předají ho paní učitelce, školu opustí do 07.55 h.

 6.    Rodiče prvňáků mohou doprovodit své dítě do třídy na začátku školního roku - do konce září, školu opustí do 07.55 h. 

 7.      Při provádění platby u hospodářky školy paní Dudákové dodržují rodiče její úřední hodiny:

-          ráno - od 7.30 do 7.55 h.

-         odpoledne - od 13.30 do 14.30 h, nebo po telefonické domluvě - 267 310 296.


BĚHEM  VYUČOVÁNÍ

 Vrátnice je v provozu od 08.00 - 17.30 h. 

 1.      Pokud chtějí rodiče kontaktovat paní učitelku během dopoledne, mohou tak učinit o přestávkách telefonicky - 267 310 296 nebo mailem - jmeno.prijmeni@perunka.cz. Návštěvu a konzultaci si je třeba domluvit až na odpolední dobu, kdy se paní učitelka bude moci rodičům naplno věnovat.

 2.       Odchází-li žák během vyučování, odevzdá třídní učitelce lísteček, v kolik hodin odchází a s kým. Rodiče čekají u vrátnice. Nebo po zapsání do knihy návštěv si dítě vyzvednou ve třídě. Při odchodu odevzdá dítě paní vrátné propustku ze školy od třídní učitelky.

 3.       Přichází-li žák později na vyučování – rodiče (nebo starší žáci) se domluví s paní vrátnou na předání dítěte do třídy.

 4.       Přichází-li rodiče na vyzvání paní učitelky - když má žák nějaký zdravotní problém  – ohlásí se u paní vrátné nebo volají na mobil 777 582 224 paní hospodářce Dudákové.

 5.       Mají-li rodiče zájem účastnit se výuky, dohodnou se předem s paní učitelkou - lze mailem - jmeno.prijmeni@perunka.cz, nebo telefonicky – 267 310 296.

 6.       Rodiče se mohou účastnit některých školních i mimoškolních akcí - Adventní věnce,   Karneval, Rej čarodějnic…

 


Režim pobytu na školním hřišti o velké přestávce v období po změně zimního času na letní:

1.   Po zvonění na velkou přestávku se žáci seřadí u schodiště ve 2. patře a sejdou s dozorem na školní hřiště. V případě nepříznivého počasí zůstávají v době velké přestávky žáci ve 2. patře školy. 

2.   Pro pohyb na ploše se žáci před vstupem na hřiště přezují do obuvi s pevnou patou.

3.   Žáci se chovají na hřišti slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní, ani sami sebe.

4.   Na ploše je povoleno střílet na koš a kopat na jednu branku pouze s molitanovým míčem.

5.   Na plochu se nevstupuje s jídlem a pitím.

6.   Žáci mají zakázáno: 

  • lézt na prolézačky a skluzavky

  • lézt do křoví, zdržovat se v ochozech s keři

  • chodit pod zastřešený výklenek, podél školy a vstupovat do atria

  • chodit po kladině a střeše vláčku

  • chodit za zadní hrazení hřiště.

7.    Žáci dodržují čistotu, pořádek a neničí zařízení hřiště (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu).

8.    Během přestávky žáci neopouští hřiště bez souhlasu dozoru.

9.    Při odchodu ze školního hřiště dbají žáci pokynů dozoru.

     


PO  VYUČOVÁNÍ

Vrátnice je v provozu od 08.00 - 17.30 h.  

 1.   Rodiče žáků a návštěvníci školy dbají pokynů vrátné, nevstupují k jídelně, ani do jídelny.

 

 2.    Žáci, kteří nechodí do školní družiny, odcházejí ze tříd a do jídelny s posledním vyučujícím. Po obědě se zbytečně nezdržují u šaten, odchod ze školy hlásí vrátné.

 

 3.   Žáci, kteří jsou omluveni ze školní družiny, jdou na oběd se svým oddělením, potom odchází domů. Paní vrátné předají propustku ze ŠD od paní vychovatelky.

 

 4.    K odchodu ze školy se používá pouze vchod z ulice Perunova.

 

 5.   Časy pro vyzvedávání dětí ze školní družiny jsou po obědě v době od 12.00 h do 13.30 h, dále od 15.00 do 17.30 h.

              

       Období oběda: nástup do ŠJ  - rozpis na tabuli nad oknem vrátnice.

        

PONDĚLÍ:

0.C – 11,45

½. 4.C + 5.C – 12,40

3.C - 12,55

1.C + 2.C – 13,10

½. 4.C – 13,30

 ÚTERÝ:

0.C – 11,45

2.C – 12,15

4.C + 5.C – 12,40

3.C – 12,55

1.C – 13,10

STŘEDA:

0.C – 11,45

1.C – 12,15

½. 4.C + 5.C – 12,40

3.C – 12,55

2.C – 13,10

½. 4.C – 13,30

 ČTVRTEK:

0.C – 11,45

1.C – 12,15

4.C + 5.C – 12,40

3.C  - 12,55

2.C  - 13,10

PÁTEK:

0.C – 11,45

1.C + 2.C  - 12,15

½ 4.C + 5.C – 12,40

3.C – 12,55

½. 4.C – 13,30

   6.  Při vyzvedávání dítěte ze školní družiny zvoní rodiče na příslušná oddělení na zvoncích u skleněných dveří a vyčkají příchodu dítěte. Lvíčata (předškolní děti) si vyzvedávají rodiče po předložení průkazky osobně u paní vychovatelky.

 

  7.  Po 16.00 hod. jsou oddělení spojena do dvou, od 16.30 hod. jsou spojena do večerní ŠD - viz nástěnka u dveří.

 

  8.  Pokud si rodiče přejí na děti čekat v přízemí školy za skleněnými dveřmi, škola jim na základě vyplněné žádosti a po zaslání fotografie vystaví průkaz.

  • Držitel průkazu bere na vědomí, že se při vyzvedávání dítěte bude v budově školy zdržovat jen po nezbytně dlouhou dobu.
  • Průkaz při příchodu odevzdá paní vrátné a s příslušným oddělením školní družiny se spojí místním telefonem.
  • Na dítě bude čekat v přízemí školy na lavičkách za skleněnými dveřmi. Osoby, které rodiče pověří vyzvedáváním dítěte, musí být uvedeny v zápisovém listu ŠD.

 

        9.   Žáci mají zakázáno obsluhovat elektrický otvírač dveří.

 

       dĚkujeme za respektovÁnÍ TĚCHTO PRAVIDEL, která chrání zájmy vašich dětí a současně slouží k zajištění podmínek potřebných pro práci zaměstnanců.

 

Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka školy

Mgr. V. Freyová, vedoucí učitelka Perunky s kolektivem učitelek a vychovatelek


| Autor: Věra Freyová | Vydáno dne 09. 10. 2017 | 559 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
KONTAKTY
Pracoviště Perunova Pracoviště Perunova
tel.: +420 267 310 296
fax: +420 267 310 296
e-mail:
skola@perunka.cz

Pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic
Pracoviště
nám. Jiřího z Lobkovic

tel.: +420 267 310 706
e-mail:
skola@lobkovicovo.cz


sonna
NOVINKY
16.04.2018: Třídní schůzky
V úterý 24.04.2018 se konají třídní schůzky od 17.00 h ve třídách.

15.03.2018: Školní časopis XIII/18
09.11.2017: Třídní schůzky

V úterý 14. listopadu 2017 se konají na Perunce třídní schůzky 0. - 5. r. od 17.00 h ve třídách a volba kandidáta do školské rady.


15.05.2017:
12.05.2017: Budoucí I.C a PT - 2017/18
Třídní schůzky budoucí I.C a PT se konají 14.06.2017 v 17.00 h v budově školy. 

26.08.2014: