Kroužky 2016/2017

Autor: Dana Taussigová <dana.taussigova(at)seznam.cz>, Téma: Kroužky, Vydáno dne: 20. 09. 2016

Informace ke školním kroužkům (otevřené kroužky, platby) pro tento školní rok v článku. 

Kroužky probíhají od 1. 10. do 31. 5.

-          žáci jsou zapsáni do kroužku na celé období školního roku – případné odhlášení na 2. pololetí musí být písemné

-          platby se provádí bezhotovostně na níže uvedená čísla účtů, do poznámky uveďte jméno žáka a název kroužku

-          termíny plateb: 1. pololetí nejpozději 27. 9.; druhé pololetí nejpozději 24. 1.

-          nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat, informace o docházce a práci dostanou rodiče od vedoucího kroužku

-          na první hodině předložte prosím doklad o platbě

-          z kapacitních důvodů byli žáci, kteří se přihlásili na atletiku i sportovky, zařazeni pouze na sportovní kroužek

OTEVŘENÉ KROUŽKY:

Sportovní: atletika, sportovní kroužek, fotbal, stolní tenis - 600,- za pololetí na účet: 285622339/0800

Ostatní: počítače (800,-), výtvarka (900,-) na účet 7034-2000787359/0800

Děkujeme za spolupráci.