Večerní setkání v Perunce

Autor: Jiří Kubíče <jiri.kubice(at)perunka.cz>, Téma: Šk. rok 2009/10, Vydáno dne: 15. 05. 2009

Dne 14. května 2009 od 16.30 hodin proběhlo již šesté Večerní setkání v Perunce.  Vzhledem k nejistotě počasí a chladu jsme se rozhodli přesunout vystoupení do tělocvičny školy.Vystoupení žáků proběhlo podle programu. Všechny třídy měly své učinkující, kteří vystoupili s hudebními, pěveckými, recitačními, tanečními a tělovýchovnými čísly. Žáci se odpovědně připravovali a předvedli dobré výkony.

Poděkování zaslouží i učitelům, kteří věnovali čas na přípravu vystoupení, ale i správním zaměstnancům, kteří pomáhali s realizací a v neposlední řadě i kuchařkám školní jídelny, které připravily občerstvení.

Poděkování přísluší i členkám občanského sdružení Perunka, které se podílely na Dražbě žákovských prací. Dík patří i rodičům, kteří nás navštívili ve škole a věnovali dobrovolné vstupné (vybráno 2093.- Kč) a vydražili práce dětí za 2610.- Kč.