Jednání nové školské rady - 09.02.2009

Autor: Věra Freyová <vera.freyova(at)perunka.cz>, Téma: ŠKOLSKÁ RADA, Vydáno dne: 12. 03. 2010

Ředitelka školy Mgr. Naděžda Hrebíková svolala ustavující schůzi Školské rady ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, na 09.02.2009 v 16.00 hod. do sborovny školy. Předala ŠR zřizovací listinu, dokládající její zřízení ke dni 30.12.2008 usnesením Rady Městské části Praha 3 čís. 800 ze dne 17.12.2008.

Zápis z jednání 01 - 09.02.2009

Zřizovací listina 1

Zřizovací listina 2

Jednací řád ŠR

Kontakty na členy ŠR

Členovée – mail
Blažena Císařová blaza.cis@seznam.cz
Kamila Mirovičová kmirovicova@seznam.cz
Ladislava Šťastná  ladislavastastna@seznam.cz
Martina Dlouhá mar.dlouha@seznam.cz
Jan Piruchta  piruchta@lobkovicovo.cz
Jana Hubičková hubickova@lobkovicovo.cz
Věra Freyová vera.freyova@perunka.cz
Jana Tůmová tumovajaja@seznam.cz
Michal Kucián lachimmichal@seznam.cz