Co už umíme a co se učíme

Autor: Věra Freyová <vera.freyova(at)perunka.cz>, Téma: Třída V.C - 2007-12, Vydáno dne: 18. 03. 2008

03.09.2007    První den ve škole...

 

Foto ze začátku školního roku zde.

 

   První vysvědčení - 31.01.2008

    Co už umíme:
M


þ                    číselnou řadu od 0 do 20

þ                    psát číslice 0 – 20

þ                    porovnávat znaménky =, >, < 

þ                    sčítat a odčítat v oboru do 20 bez přechodu desítky

þ                    řešit  a tvořit jednodušší slovní úlohy

þ                    poznávat geometrické tvaryČJ


þ                    číst jednodušší souvislý text

þ                    správně při psaní sedět a držet tužku

þ                    psát některá písmena, slabiky, slova, věty

Co se učíme:
M


þ                    vztahy o několik méně, o několik více

þ                    řešit a tvořit obtížnější slovní úlohy

þ                    jednotky délkyČJ


þ                    číst se správnou výslovností písmenka,
  slabiky, slova, věty

þ                    psát správné tvary písmen

þ                    opisovat a přepisovat věty, psát

þ                    slova podle diktátu